ראש העיר, חיים ברוידא, נפגש בלשכתו עם חוה מנדרוביץ מנהלת האגף הארצי לרישוי עסקים במשרד הפנים, במטרה לבדוק אפשרויות להסרת חסמים ובירוקרטיה מיותרת, המקשה על עסקים מקומיים בתהליך הוצאת רישיון עסק.

מפגש בנושא רישיון עסק עם ראש האגף במשרד הפנים

בפגישה, בה השתתפו מנכ"ל העירייה אריאל הילדסהיימר, חבר מועצת העיר ויו"ר ועדת רישוי עסקים עו"ד אלי אלוש, מהנדס העיר פרץ אוסנברג ומנהלת המחלקה לרישוי עסקים צביה הרטמן, סקרו הנוכחים בפני מנדרוביץ את הקשיים עמם מתמודדים העסקים בעיר בתהליך הוצאת רישיון עסק, ונבחנו דרכים בהם ניתן להקל על העסקים בדרישות החוק.  בסיכום הפגישה עלתה אפשרות להקמת פורום "שולחן עגול" ברמה הארצית, בו ישתתפו כל גופי הרישוי הרלוונטיים, בנוכחות ראשי ערים, על מנת לייצר פתרונות מעשיים בנושא קידום עסקים וצמצום החסמים והבירוקרטיה.

במטרה לפרגן לעסקים, לקדם אותם, ולעודד קנייה בעסקים מקומיים בעיר, יצאה בימים אלה עיריית רעננה בקמפיין שילוט חוצות תחת הסיסמה "רעננים קונים ברעננה", בה מעודדת העירייה את תושבי העיר לקנות בעסקים מקומיים על מנת לתמוך ולקדם את המסחר והכלכלה המקומית. הקמפיין הינו שלב ראשון בתוכנית שמטרתה קידום העסקים מקומיים בעיר, ובהמשך מתוכננת הוצאה של "כרטיס תושב" ייחודי, שיאפשר בין השאר מתן הנחות והטבות לתושבי העיר בעסקים המקומיים.