תקציב עירית רעננה אושר אמש (חמישי) יחד עם עליית הארנונה בסך 3.9%. סך תקציב העירייה גדל מסך של 774 מיליון שקל בשנת 2018 ל- 840 מיליון שקל חזוי לשנת 2019.

אישור התקציב בשידור חי. צילום: עיריית רעננה

השינוי בתקציב נובע בעיקרו בסעיפים הבאים:

​חינוך – גידול של 5 מיליון שקל. תוספת התקציב נובעת מגידול במצבת התלמידים עקב גידול אוכלוסיית העיר. מנגד הגדלת הכנסות העירייה מהגורמים הממשלתיים.

שירותים חברתיים – תוספת תקציב של כ-7 מיליון שקל, הגידול בתקציב נובע מהצורך לתת מענה הולם לכלל אוכלוסיית העיר ומבוסס על נתוני משרד הרווחה לחודש 12/18 . מתוכם 4 מיליון שקל מתקבלים כתוספת משרד הרווחה.

​חזות העיר – תוספת תקציב של כ- 3 מיליון שקל הנובעת בעיקרה מגידול בצרכים השוטפים ומאכלוס שכונת נווה זמר ושכונות חדשות.

פרעון מלוות - תוספת תקציב של כ- 40 מיליון שקל עיקרה לכיסוי הלוואה שנלקחה בשנת 2017 ונועדה לפרעון בספטמבר, 2019. כנגד ההוצאה לפרעון עומדת הכנסה בסכום זהה למיחזור ההלוואה. יתרת הסכום הינו צפי גידול בפרעון המילוות השנתית עקב לקיחת ההלוואות לפיתוח המתוכננות השנה.

​מינהל כספים – הגידול הינו עקב העמדת רזרבה לתקציב כפי שמחוייב עפ"י החוק.
ו.​שכר – תוספות השכר עקב ותק והסכמי שכר שצפויות ל- 2019 נאמדות בכ- 2% מעלות השכר, דהיינו תוספת של כ- 8 מיליון שקלל עלויות השכר.

צילום: עירית רעננה

שנת קיצוצים

למרות העליה בתקציב, 2019 תהיה שנה של קיצוצים בתקציב העירייה, מהלכי התייעלות וחיסכון פנים ארגוניים רחבי היקף, פעולות להגדלת הכנסות העירייה והעלאה בארנונה. 

ההתייעלות הפנימית צפויה לצמצם את הוצאות העירייה בלמעלה מ–20 מיליון שקלבתקציב 2019. בנוסף, מתכננת העירייה לגייס משאבים על ידי הגדלת הכנסות העירייה מ"קולות קוראים" ממשלתיים, מתקציבים חיצוניים, מהשכרה והקצאת נכסים עירוניים, הרחבת השימוש במתקנים העירוניים, עידוד חברות הייטק לעבור לרעננה על ידי הסרת חסמים, ועוד.

לאחר דיונים ארוכים ורבים ולאחר שהוחלט לא לאפשר פגיעה ברמת השירותים לתושבים, החליטה הנהלת העירייה על העלאת הארנונה באחוז של 3.58% המצטרפים ל 0.32% שהוא העדכון האוטומטי של משרד הפנים ובסה"כ עדכון של 3.9% בארנונה. יצויין כי משרד הפנים אישר לרשויות המקומיות להעלות את הארנונה עד 7.5% ואילו ברעננה הוחלט שלא לאמץ אפשרות זו.

עדכון הארנונה יהווה תוספת חודשית ממוצעת של כ-15- 28 שקל למשק בית. תוספת הארנונה ממגורים תוסיף בשנת 2019 5.5 מיליון ₪ בשנה, וכלל תוספת הארנונה, כולל ממסחר ועסקים תגיע לכ-11 מיליון ₪. יש לזכור כי הארנונה כולה, חוזרת במלואה לתושבים בפעילות העירייה ובשירותיה למען הציבור בכל תחומי החיים בעיר ובכלל זה בהשקעות בחינוך, תרבות, ספורט ורווחה בסך של כ 152 מיליון שקלים בשנה.

חברי המועצה שהצביעו בעד העלאת הארנונה:

חיים ברוידא

חיים גולדמן

איילת ארז

יקי ודמני

אילן כהן

ניר קריסטל

שאול רחמים

מיכאל רייזמן

גלי שחר

ראש העירייה, חיים ברוידא: " אני יודע כי צעד של העלאת ארנונה איננו פופולארי, וקיוויתי שנוכל להימנע מצעד כזה, אולם מצבה הכספי של העירייה מחייב אותנו לנקוט צעדים אלו מתוך אחריות ציבורית עמוקה. לכן, לקחנו על עצמנו לבצע שורה של מהלכי ייעול וחיסכון פנים ארגוניים רחבי היקף.

מיום כניסתי לתפקיד קיימתי שורה ארוכה של דיונים והתייעצויות יחד עם סגני ראש העיר וראשי כל הסיעות הקואליציה והחלטנו על יישום תכנית זו מתוך הבנה כי זהו הדבר הנכון עבור העיר ותושביה במצב הנוכחי. מי שירוויח בסופו של דבר מהמהלכים אלו הם התושבים, אשר ימשיכו לקבל שירותים ברמה גבוהה ואיכותית. אני אמשיך לקיים את הבטחתי לפעול בשקיפות ולשתף את התושבים בתמונה המלאה".