1925. ועד המושבה רעננה
1938. מודעה שפורסמה על קיום הבחירות
1942. חברי מועצת העיר הנבחרים
1944. ראש המועצה המקומית וחברי המועצה הנבחרים
1984. ישיבה ראשונה של מועצת העיר באותה השנה
1984. ישיבה חגיגית של מועצת העיר