הברושים המיועדים לכריתה | צילום: אסף פרידמן

בשבוע הבא צפוי היערן הראשי ומנהל אגף הייעור בקק"ל, ד"ר דוד ברנד, להחליט אם לאשר את בקשתה של עיריית רעננה, לקבל רישיון לכריתת 46 עצים בדרך החקלאים בצפון רעננה, סמוך לבית העלמין כפר נחמן. ההחלטה תתקבל רק בתום סיור שייערך ביום שני הבא, בהשתתפות מבקשי הרישיון מטעם הרשות המקומית ומגישי העררים נגד כריתת העצים.

הערר הוגש השבוע על ידי תושבת רעננה. היא בדקה את טבלת רישיונות הכריתה שפורסמה באתר של עיריית רעננה, וגילתה, כי העירייה ביקשה וקיבלה מקק"ל רישיון לכריתת 46 עצים, 41 מהם ברושים. מטרת הכריתה, כפי שצוין בטבלה — סלילת כביש עוקף צפוני. 

בקק"ל אישרו, כי אכן "ניתן רישיון כריתה על ידי קק"ל, הוגש ערר בעניין, ועל כן הוקפא רישיון הכריתה".

מעיריית רעננה נמסר: "העירייה מפתחת תשתיות לרווחתם ולנוחיותם של תושבי העיר, תוך הקפדה על שמירה מקסימלית על הטבע ועל הסביבה. התכנון נעשה תוך הקפדה יתרה על פגיעה מינימלית בסביבה ובצומח. עם זאת, פיתוח תשתיות טומן בחובו שינויים סביבתיים נדרשים. עצים בעלי ערך יועתקו, ועם סיום העבודות תפתח עיריית רעננה את הצמחייה סמוך לכביש, ותשתול מאות עצים חדשים".  

בהתייחסה לתגובת העירייה, מסרה העותרת: "באתר המידע התכנוני של עיריית רעננה לא מופיע המידע המעודכן באשר לתכנון של הכביש ושל העצים שעומדים להיכרת. המסמכים באתר הם משנת 2012, אבל מתברר שהיה סקר עצים מחייב שנעשה בשנת 2016, והוא לא פורסם. יש בעיה של שקיפות, ובמצב זה בלתי-אפשרי לדעת אילו עצים עומדים להיכרת, ולבחון אם ניתן היה לייצר חלופה של פגיעה פחותה בעצים. אני מניחה שהנושא יתברר לאחר שפקיד היערות יקיים סיור בשטח".