פנחס קרוואני, תושב כפר סבא, הגיש ביום ראשון שעבר בקשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה לאישור תביעה ייצוגית על סך 93 מיליון שקלים נגד בית החולים "לוינשטיין" ברעננה. את הבקשה הגיש קרוואני באמצעות עורכת הדין דקלה ברנס, בשם ציבור הנכים המגיע לקבלת טיפול במקום, ולטענתו אינו זוכה לחנייה חינם כפי שמחייב החוק.

עוד ב-mynet:
ריב על חנייה הסתיים בדקירה
חנה בחניית נכים וטען: "התמרור היה בצבע לא נכון"
בואו להצטרף לעמוד "ידיעות השרון" בפייסבוק

"אין מדובר בהפסד הכספי, אף שגם זה אינו בטל בשישים", מסביר קרוואני. "הנזק העיקרי הוא נזק ההטעיה הבסיסית וניצול מצב ומצוקה, שלי ושל חבריי לצרה. אני סבור כי לי, כמו גם לכלל הנכים המגיעים למקום, מגיע לקבל פיצוי בגין הכספים ששולמו על החנייה במקום".בבקשה נטען כי קרוואני, משותק חלקית, שאיבד כמעט לחלוטין את יכולת ההליכה, מוכר כנכה בשיעור של 100 אחוזים ומוגבל בניידות בשיעור של 100 אחוזים, מגיע לבית החולים לצורך טיפולי שיקום, אך מחויב בתשלום בגין חנייה במקום.

מהבקשה לתביעה עולה כי ליד בית החולים קיים חניון המופעל על ידי חברה פרטית. ב-12 בינואר 2012 הגיע קרוואני לבית החולים ברכבו, לצורך קבלת טיפול רפואי, בהתאם לתוכנית השיקום שלו. משלא מצא חנייה פנויה בחניות המועטות שמקצה בית החולים בשטחו, הופנה על ידי השומר להחנות מכוניתו בחניון הסמוך.

משסיים קרוואני את הטיפול הרפואי, שב לרכבו ועשה דרכו לכיוון היציאה מהחניון. ביציאה חייג באינטרקום, הודיע על היותו נכה המחזיק בתג חנייה לנכה, וביקש לפוטרו מתשלום דמי חנייה. נציגת החניון הודיעה לו כי בחניון לא קיים הסדר חנייה כלשהו לנכים. בלית ברירה, תחת ניצול מצוקתו וכתנאי להוצאת רכבו מהחניון, נדרש ושילם קרוואני סך של 18 שקלים בגין החנייה בחניון.

קרוואני טוען בבקשתו, כי המשיבים עונים על הגדרת "מקום ציבורי", כמשמעותו בחוק חנייה לנכים ובחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, וכי הגישה הנגישה היחידה אליו היא דרך חנייה הכרוכה בתשלום. מכאן, הוא זכאי לפטור מתשלום דמי חנייה במקום.

על אף האמור, גובים, לטענת קרוואני, המשיבים דמי חנייה מנכים בעלי תג נכה, בניגוד לחוק חנייה לנכים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובכך גורמים להם נזקים. עו"ד ברנס מציינת, כי הנזק הנגרם במקרה זה לציבור הנכים מתבטא בכמה אופנים.

"בהיעדר שילוט מתאים, המודיע לחברי הקבוצה על זכותם להחנות במקום מבלי שיחויבו בתשלום, מטעים המשיבים את הנכים להניח כי קיים הסדר חנייה המאפשר לחנות במקום", היא מסבירה.

"במקום קיימת הקצאת מקומות חנייה בודדים, לנכים הנעזרים בכיסא גלגלים. מדובר ב-10 מקומות חנייה המצויים בחניון, המשמש את עובדי בית החולים. בית החולים עושה דין לעצמו בכך שמקצה מספר מקומות (שהוא עצמו קבע) ביחס לקבוצת אנשים מצומצמת ובכך, למעשה, מפלה בית החולים את רובה ככולה של הקבוצה, כלל המחזיקים בתג נכה, למעט נכים כאמור".

מבית לוינשטיין נמסר: "בית החולים מאפשר לנכים בעלי תו חנייה לנכים להחנות את רכבם, ללא כל תשלום, בחניון עובדי בית החולים. כתב התביעה שהוגש נלמד כרגע על ידי היועצים המשפטיים של הכללית".