מה חושבים מורים על חשיבה מתמטית של בנות לעומת בנים? האם תלמידות יכולות להצליח יותר במקצוע המתמטיקה מאשר בנים, ואיך זה קשור ליחס המורים המלמדים אותם? על שאלות אלו עונה המחקר האחרון של האוניברסיטה הפתוחה, שבחן בקרב 18 מורים ומורות את עמדותיהם האמיתיות לגבי יכולות של בנות לעומת בנים בחשיבה מתמטית.

בואו להצטרף לעמוד "ידיעות השרון" בפייסבוק

התוצאות לא מעודדות - המחקר הראה באופן מובהק כי המורים עצמם סבורים כי בנות אינן בעלות יכולות גבוהות כשל בנים במתמטיקה. על פי דעותיהם, שהשתקפו במחקר, הן אמנם מגיעות להישגים גבוהים בסופו של דבר, אך זאת לאור השקעה גבוהה במיוחד. אך לא תאמינו מי מבין המורים מעניק יחס קשוח יותר לתלמידות, הבנות. אלו הן דווקא המורות.

בשנים האחרונות מתעורר בארץ עניין מחקרי בשאלת הקשר בין מגדר להישגים לימודיים. בעקבות כך, החליטו ד"ר אביקם גזית וד"ר טלי היימן מהאוניברסיטה הפתוחה ברעננה, לחקור את עמדת המורים כלפי הבדלים בחשיבה מתמטית בין בנים לבנות. לפי מחקרים בינלאומיים, נמצאה ישראל אחת מבין 4-6 מדינות בהן יש הבדלים מובהקים לטובת הבנים.

החוקרים הפנו שאלון לתשעה מורים ותשע מורות המלמדים בחטיבת הביניים והעליונה. שאלת המחקר הייתה מה חושבים מורי מתמטיקה על חשיבה מתמטית
של בנים ובנות, והאם יש הבדל בין עמדות המורים. ממסקנות המחקר עולה, כי כל המורים הסכימו שבנות אינן יכולות להיות מתמטיקאיות, ו-75 אחוזים מהמורים הסכימו שאין לבנות חשיבה לוגית-מתמטית. 60 אחוזים מהם אף הסכימו שאין בכיתתם תלמידה מצטיינת. אף על פי כן, מרבית הנבדקים ציינו שהם אינם רואים הבדלים בהישגים בין בנים לבנות.

מרבית מהמורים הסכימו שבנים אינם מאפשרים לבנות להתבטא בשיעורי מתמטיקה. דווקא המורות הביעו עמדות יותר שמרניות, המזדהות עם מגדרן ותומכות בטענה שיש הבדלים בין בנים לבנות. המורים הציגו עמדות יותר שוויוניות בנוגע להבדלים. מרבית המורים אינם מסכימים שיש הבדלים בין בנים לבנות בהישגי המתמטיקה, אבל במקביל רובם מסכימים שבנות אינן יכולות להצטיין במתמטיקה וזאת, מאחר שאין להן חשיבה לוגית-מתמטית.

המחקר הוצג ביום המחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטה הפתוחה. ד"ר אביקם גזית אומר כי יש להתאים את דרכי הלמידה לפי מגדר. "מחקרים הוכיחו שיש הבדלים בסגנונות חשיבה בין גברים לנשים. מטרת המחקר באה לשים דגש על דרכי הוראה ופיתוח תוכנית לימודים במתמטיקה שתהיה מותאמת לסגנונות חשיבה של בנים ובנות".

יהודה ניסים, מורה למתמטיקה בכפר הירוק, לא השתתף אמנם במחקר אך סיפר השבוע כי לדעתו, אין הבדל מובהק בלימודי בנים ובנות. "בשנים האחרונות לימדתי קבוצות בנות מבריקות שהיו הרוב בכיתה שניגשו לארבע יחידות", אומר ניסים. "לא מצאתי מאפיין מיוחד שמבדיל בין בנים לבנות ואני חושב שזה עניין אישי. גם אצל הבנים וגם אצל הבנות יש חשיבה לוגית, אבל לבנות יש גם מוטיבציה, ולבנים לא".