האם סערת מכתב הרבנים תיעלם באותה מהירות שפרצה? ייתכן מאוד שכן. לאחר שרבנים הופתעו לגלות את הביקורת הציבורית הנוקבת שהופנתה אליהם בעקבות החתימה על המכתב, נראה כי חלקם התחרטו.

היו שהסירו את חתימותיהם ודאגו להדגיש זאת, אבל יש גם מישהו שהחליט ללכת צעד אחד רחוק יותר - הרב יצחק פרץ, רבה של רעננה, לשעבר שר בממשלה מטעם ש"ס ואחד ממנהיגיו של הציבור הדתי, שהבין את גודל הטעות.

השבוע נפגש הרב פרץ עם גדולי הרבנים בארץ, והחליט שהמעשה כולו היה טעות. "לא ידעתי שזה יוביל לכזו סערה ציבורית", אמר השבוע בראיון ל"ידיעות השרון".

הכול החל כשהרב פרץ, כמו עשרות רבני עיר נוספים, חתם על מכתב הרבנים הקורא שלא להשכיר דירות לערבים. על המכתב, כידוע, חתמו הרבנים ובו הדגישו כי השכרת דירות לערבים היא בניגוד לפסק הלכה, וכרוכה ב"נידוי".

למרות שהיה אחד מהחותמים הבולטים על המסמך השנוי במחלוקת, נמלך השבוע הרב פרץ בדעתו, והחליט שהוא מעוניין להתייעץ בנושא עם שניים מגדולי הרבנים בישראל: הרב יוסף שלום אלישיב
והרב אהרן לייב שטיינמן, מבכירי הרבנים החרדיים.

לאחר שקיים פגישות אישיות עם שניהם, החליט פרץ כי יש לקרוא לבטל את המכתב. "התייעצתי עם גדולי ישראל בימים האחרונים", סיפר הרב פרץ, "רבני ישראל חתמו על המכתב, אבל אני התייעצתי עם גדולי רבני המדינה, והם אמרו שאומות העולם לא מבינות את מה שקרה פה, לכן לא היה צריך לחתום על המכתב".

פרץ מודה כי החתימה על המכתב הייתה שגויה. "נכון, זו הייתה טעות. אבל כשם שקיבלנו שכר על דרישה, כך נקבל שכר על פרישה", אומר הרב. "גדולי הרבנים אומרים שזו הייתה טעות וצריך לבטלה, ואני עושה זאת בשמחה".

לדברי פרץ, הביקורת הציבורית שסבבה את המכתב עשתה את שלה. "עם ישראל חי תמיד תחת ביקורת ציבורית", הוא אומר. "אנחנו שומרים על הדרך שלנו, אבל אומות עולם לא יבינו את המקרה הזה".

"אני מודיע לרבנים בשם גדולי ישראל שיסירו את חתימתם, שלא היה צריך לחתום עליו, שצריך לגנוז את המכתב. אני חושב שלא היינו צריכים לחתום על המכתב, אבל ההחלטה הנכונה היא שיהודים וערבים לא צריכים לגור ביחד".

בעקבות החלטתו להסיר את חתימתו מהמכתב ולפעול לביטולו, מתכנן פרץ לפנות בימים הקרובים ליתר הרבנים שחתמו על המכתב, ולהורות להם לעשות כך. "ביקשתי מהעוזר שלי שיפנה לרבנים נוספים שחתמו, ולומר להם את הדברים הללו. כל מי שחתם צריך למשוך את חתימתו".

לדברי פרץ, יוזמי המכתב פנו אליו וביקשו את חתימתו. "יש פה כמה שיקולים שבגינם חתמתי על המכתב", הוא אומר. "הבעיה הראשונה היא נישואי תערובת, השנייה היא בעיות ביטחון. ישראל היא לא כמו ארה"ב. דיברתי עם כמה יהודים מרעננה, שאמרו שאם יגור ערבי לידם, הם יעזבו את הבית. הם מפחדים מבעיות ביטחוניות".

"מבחינה ביטחונית, אנחנו יושבים פה על הר געש שיכול להתפוצץ בכל רגע, לכן חתמתי על המכתב. לא ידעתי שתהיה כזו סערה ציבורית, וזו הפכה להיות בעיה. בעולם לא יבינו לעולם את השיקולים שלנו, ועל כן יותר טוב שלא לחתום".

אתה מתחרט שחתמת על המכתב?

"אני לא מתחרט, כי חתמתי מתוך שיקולים ענייניים".