בדיוק שנה חלפה מאז הודיעה עיריית רעננה שהיא מעלה את מס הארנונה למגורים ותעשייה ב-7 אחוזים. התנגדות חברי האופוזיציה לא הועילו בהרבה, והתושבים נאלצו לקבל את הגזירה. אך כעת, בדיוק שנה לאחר מכן, צועד ראש העירייה, נחום חופרי, למהלך שאפילו הוא לא חשב שיעשה: העלאה נוספת של כ-9 אחוזים, נטל נוסף על התושבים. ולא די בכך, מסתבר שמצבה של העירייה לא כל-כך מזהיר, ונשקלת האפשרות שבכירים ברשות יתבקשו לקצץ בשכרם.

"בשנים האחרונות המדינה מקצצת מהתקציבים שהיא מעבירה לנו", הסביר ראש העירייה, נחום חופרי, את המהלך. "אחת הגזירות הקשות הייתה להגדיל את השתתפותנו בתקציב המועצה הדתית מ-60 אחוזים ל-75. כל שנה גדלה ההשתתפות שלנו עוד ועוד".

דבר נוסף שהשפיע על העלאת הארנונה, כך על פי חופרי, הוא הסכמי השכר החדשים לעובדי הציבור. "השינוי החדש בשכר גובה מהעירייה עוד 5 מיליון שקלים. מצד אחד יש לנו פחות תקציב מהממשלה, ומצד שני יש עוד ועוד גזירות. כדי להתנהל עם תקציב מאוזן ולהמשיך לתת את השירותים לתושבים, אין לנו ברירה אלא להעלות את הארנונה. אנחנו נכנסים לתהליך התייעלות כדי לא להיקלע לגירעונות. נקצץ באגפים, אבל מבלי לפגוע בשירות לתושבים".

במסגרת תוכנית ההתייעלות, תשקול העירייה להוציא לפרישה עובדים נוספים. כמו כן, אומר חופרי, כי נשקלת האפשרות לבקש מבכירי העירייה לקצץ בשכרם. "מנכ"ל העירייה מכין כרגע שתי תוכניות התייעלות, האחת - אם נקבל את האישור, והשנייה אם לא. אם לא נקבל את האישור, הקיצוצים יהיו קשים".

השבוע יביא חופרי את צו הארנונה החדש לאישור מועצת העיר, ואם יאושר, הוא יגיע לאישור משרד הפנים. התוספת המדוברת היא בסך 7.5 אחוזים, ועוד תוספת שנתית הצמודה למדד, שיביאו לעלייה של 9 אחוזים בסך הכל. הפעם, שלא כמו בשנה שעברה, הודיע חופרי כי לא יתחיל לגבות את הארנונה לפני אישור משרד הפנים. "נכון, עשינו טעות בפעם שעברה כשגבינו לפני הזמן", הוא מודה. "בית המשפט העיר לנו על כך, והפעם נגבה רק אחרי אישור המשרד".

ביום רביעי שעבר, בישיבת הנהלת העיר, הופתעו חברי הקואליציה ברעננה לשמוע שבכוונת העירייה להעלות פעם נוספת את הארנונה. הדעות היו חלוקות. חבר המועצה אילן כהן מסיעת הליכוד הביע התנגדות עזה להעלאת הארנונה והוסיף כי הוא לא מתכוון לתמוך במהלך. "נקיים ישיבה של הסיעה בנושא, אך יש בה התנגדות קשה למהלך", אמר כהן.

בסיעת מרצ אמרו השבוע כי הם תומכים עקרונית בהעלאת הארנונה, אך לא יאשרו אותה לפני שיראו תוכנית כלכלית מוגדרת. "דרשנו לראות את התוכנית הכלכלית שעומדת מאחורי ההעלאה", אמרו גורמים בסיעה. "אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו מעלים את הארנונה שנה אחרי שנה. צריך להיערך בהתאם".

סגן ראש העירייה, אריה פרידמן, אמר בישיבה: "מי שהצביע בישיבת ההנהלה נגד, נהג בחוסר אחריות, כי המתנגדים לא באו עם פתרון לבעיה". פרידמן הוסיף כי החשיבה הראשונית הייתה להעלות את הארנונה אף בשיעור גבוה יותר "אבל ביקשנו מגזבר העירייה שיכין תוכנית להגדלת הכנסות והורדנו את שיעור הגדלת הארנונה המתוכנן".