דוח מבקר עיריית רעננה, שהותר לפרסום ביום חמישי שעבר לפני עשרה ימים, חושף התנהלות בעייתית בניהול כספי העירייה. תוספות שכר, בזבוזי כסף על ניהול לקוי וחיסכון בארוחות של העובדים הזוטרים, הם רק חלק מהסעיפים שנכתבו בדוח, זאת בנוסף לאי עמידה בהמלצות המבקר מהשנה הקודמת.

אחד הממצאים המדאיגים שגילה המבקר, משה הנדין, הוא בנושא תוספת השכר שקיבלה עובדת עירייה, כלתה של סמנכ"לית משאבי אנוש, טילי קולין, שמכהנת באחד התפקידים הבכירים בעירייה.

לדברי המבקר, משה הנדין, בחודש מרס שעבר פנה מנהל אגף תרבות ונוער, אבישי יער, לקולין בבקשה לתת תוספת שכר לשני עובדיו בגין מילוי מקום, כמקובל. המבקר קבע כי כדי להעניק תוספת שכר צריך למנות את העובד בפועל למילוי התפקידים של משרה אחרת מטעם הממונה על ענייני עובדים.

עם זאת, רק לאחת משני העובדים שולמה תוספת השכר בפועל, והיא כלתה של קולין. לדברי המבקר, כלתה של קולין לא קיבלה מינוי כפי שנדרש, מהממונה על ענייני העובדים. "בפועל שולמה לעובדת תוספת של 8,000 שקלים", כותב הנדין. "הביקורת בדקה את תחשיב התוספת ומצאה, כי הסכום היה אמור לעמוד על 2,200 שקלים בלבד לכל התקופה הרלוונטית".

בתגובה לדברים אלו מסרה קולין בדוח כי כך נוהגים בכל מקרה דומה, ואין להפלות את העובדת רק משום שהיא כלתה. עם זאת, המבקר דבק בעמדתו כי תוספת השכר לא חושבה טוב, ואף כתב: "בהתנהלות האמורה יש משום מצב מובהק של ניגוד עניינים". קולין מסרה כי היא לא חושבת שישנו ניגוד עניינים, אך מקובל עליה כי השכר של כלתה יטופל בידי מנכ"ל העירייה ישירות.

"מומלץ לנכות את הסכום העודף ששולם לעובדת", קבע המבקר לבסוף. ועדת הביקורת העירונית, בראשותה של מלי פולישוק, החליטה כי לפני ניכוי הסכום ייבדקו תוספות השכר של כל העובדים שמונו לממלאי מקום.

בנוסף לבעיית השכר, דן המבקר בניהול חשבונות הבנק של העירייה. נכון לשנת 2009 מחזיקה העירייה חשבונות כספיים בעשרה בנקים שונים. המבקר מצא, כי בשנת 2008 הוצאות המימון והעמלות של העירייה הסתכמו ב-2 מיליון שקלים, עלייה של 8 אחוזים משנת 2007. "ניהול יתרות חשבונות העירייה בבנקים השונים אינו מבוקר ואינו מתוכנן כל צורכו", כתב המבקר בדוח. "בנסיבות אלו נגרמים לעירייה הוצאות מימון ועמלות מיותרות אשר ברמה השנתית מסתכמות בכ-160 אלף שקלים".

נושא נוסף שחקר המבקר הוא נושא דמי הכלכלה והאש"ל של עובדי העירייה. לדברי הנדין, ביקורת זו באה בעקבות פניות של עובדים על ימי עבודה ממושכים ועל כך שהעירייה לא מספקת להם ארוחות. בבדיקתו מצא הנדין, כי בחודש מרס שעבר המשיכו שלושה עובדים את יום עבודתם במשך 17 שעות רצופות, מצב שעומד בניגוד לחוק שעות העבודה והמנוחה. בנוסף, בקשר להקצבת אש"ל, נמצא כי רק עובדים בודדים זכו בעבר להקצבה זו, והעירייה לא סיפקה לביקורת הסבר כלשהו להפסקת תשלומי האש"ל.

גם בנוגע לדמי כלכלה מצא המבקר כי היחידים שזוכים להם הם עובדי המוקד העירוני ועובד נוסף. "זוהי חובתו של המעביד", קבע המבקר. "עובדים רבים אינם מקבלים את התשלומים להם הם זכאים. יתרה מכך, חלק גדול מהעובדים לא מודעים לזכותם".

המבקר בדק גם את נושא העסקת מדריכים בעירייה ומצא שהתחום פרוץ לחלוטין. לדבריו, על פי בדיקה מדגמית, העלות המשוערת של המועסקים כמדריכים בעירייה היא 50 מיליון שקל. אותם עובדים אינם מדפיסים כרטיסי נוכחות, חלקם עובדים לפי שעות וחלקם בחוזים גלובליים. המבקר מצא כי לא כולם מילאו את הפרטים כראוי, ואין אפשרות בקרה על רישום כפול של ימים ושעות בנספחי העיסקה.

"תהליך העסקת עובדים בחוזי מדריכים בעירייה לוקה בקרה נאותה, בהיעדר מידע ניהולי לצורך קבלת החלטות ובהתנהלות שאינה מתאימה למינהל מודרני", קבע המבקר בחריפות.

תגובות
יו"ר ועדת הביקורת, מלי פולישוק: "נכון להיום המצב עדיין אינו משביע רצון מבחינת אחוז ההמלצות המיושמות מדוחות קודמים. יחד עם זאת, מצאנו אצל בכירים בעירייה ובראשם המנכ"ל רצון לשינוי המצב והכרה בחשיבות יישום ההמלצות למען מינהל ציבורי יעיל וראוי יותר.

"כיו"ר הוועדה אני רואה לנכון לפרסם שמות מבוקרים אשר נתגלו ליקויים מהותיים וחמורים בהתנהלותם ולהטיל עליהם אחריות אישית. אחרי דיונים רבים בנושא, הוועדה החליטה ליישם עקרון זה במקרים מיוחדים ולפי החלטה לגופו של עניין.
דוח 2009 מתאפיין בביקורת גורמים בכירים בעירייה. הוועדה מחזקת את ידי המבקר שאינו חוסך ביקורתו מכל עובד עירייה באשר הוא, שהרי אין עובד, בכיר ככל שיהיה, החסין בפני הביקורת".

מעיריית רעננה נמסר: "מועצת העיר קיבלה את הדוח, אישרה פה אחד את המלצות המבקר ותפעל ליישומם. אנו מעריכים ומוקירים את חברי ועדת הביקורת על עבודתם המעמיקה והמלצותיהם".