עיריית רעננה תשלם 220 אלף שקל לבני זוג שהגישו נגדה תביעה, בטענה שהעלתה את תעריפי הארנונה מבלי לקבל על כך את אישור שרי הפנים והאוצר. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי אין צורך בתביעה ייצוגית כי העירייה חדלה כבר מגבייה, אך קבע שהתנהלותה של העירייה בכל הנוגע לגביית הארנונה שלא אושרה כחוק, היא "קלוקלת".

בני הזוג עמית ורויטל ברוך, תושבי העיר, הגישו את התביעה במרס. בסוף 2009 אישרו חברי מועצת העיר העלאה של חמישה אחוזים וחצי בארנונה ל-2010, בנוסף להעלאה השנתית הצמודה למדד, העומדת על 1.63 אחוזים. על פי הנתונים שהוצגו אז במועצה, תעריף הארנונה ברעננה הוא הנמוך ביותר בשרון. כמו כן, נמסר כי ב-15 השנים האחרונות לא העלתה העירייה את הארנונה.

בני הזוג ברוך טענו בתביעתם, שלאחר העלאת התעריף, בחודש ינואר, הם פנו בכתב לגזבר העירייה וליועצת המשפטית, ואלה הודו שעדיין לא התקבל אישור סופי להעלאת הארנונה. לטענתם, רק מי שפנה לעירייה ושאל על אודות החיוב הנוסף, דווח שהנושא ממתין להחלטת הממשלה, ושהעירייה ממשיכה לגבות את תעריף הארנונה המוגדל, ואפילו מטילה על מי שאינו משלם ריבית רטרואקטיבית.

בפסק הדין מתחה השופטת מיכל נד"ב ביקורת חריפה על התנהלות העירייה. "אני סבורה שהתנהלות זו של העירייה, שבחרה להעלות את שיעור הארנונה ולגבותה בלא האישורים המתאימים, למרות עמדת משרד הפנים ולפני משלוח הבקשה הרלבנטית לאישור השרים, היא התנהלות קלוקלת, שאינה מתיישבת עם מינהל תקין ועם עקרון חוקיות המינהל", נכתב בפסק הדין.

"זאת ועוד, אף לאחר הגשת בקשת האישור לא מצאה העירייה לנכון להודיע על הפסקת הגבייה. היא ביקשה להמשיך ולגבות את ההעלאה הריאלית, שלא אושרה כדין גם במועד הדיון, בלא אישור השרים וברשותו של בית המשפט, עד תום השנה".

על פי פסק הדין, לא הכחישו בעירייה את גביית הארנונה ללא אישור. "אין מחלוקת בין הצדדים כי נכון ליום הגשת הבקשה לבית המשפט, טרם התקבל אישור השרים להעלאה הריאלית בשיעורי הארנונה עליה החליטה כאמור מועצת העירייה", אמרה נציגת העירייה.

נציגת העירייה טענה בדיון שההתנהלות זו ראויה, מכיוון שהעירייה מתחייבת להחזיר לתושבים את הכספים אם לא יתקבל האישור. "טענה זו אינה מקובלת עליי", אמרה השופטת נד"ב, "כמו גם טענתה כי הגשת התובענה הרעה את מצב חברי הקבוצה, מכיוון שייאלצו לשלם את כל הארנונה רטרואקטיבית, אם תאושר בקשת ההעלאה. טענות אלה מקוממות, ומוטב שלא היו נטענות".

השופטת אמרה כי התביעה ראויה ויש לה חשיבות ציבורית, ואף הביאה להפסקת הגבייה. השופטת פסקה לבני הזוג ברוך 40 אלף שקל, וחייבה את העירייה לשאת בהוצאות המשפט בסך 180 אלף שקל.

עורכי הדין שייצגו את בני הזוג, עדי מוסקוביץ' ושלומי אבני, המתמחים במסוי עירוני, מסרו כי הם מקווים שהלקח יילמד גם ברשויות מקומיות אחרות.

מעיריית רעננה נמסר: "העירייה תפעל בהתאם להחלטת בית המשפט. באחרונה חתם שר הפנים על בקשת העירייה להעלאת הארנונה בשיעור של 5.5 אחוזים ואנו ממתינים לחתימת שר האוצר. עם חתימת שר האוצר, נגבה את העלאה בארנונה בהתאם להוראות החוק".