דוח חמור של מבקר עיריית רעננה, משה הנדין, לשנת 2008, שהותר לפרסום השבוע, חושף כשלים במערכת הציבורית העירונית. בין היתר חושף הדוח ביזבוז כספים של הקופה הציבורית בסך מיליוני שקלים בכל הנוגע לתכנון פרויקטים, אי סדרים בכל הקשור להעסקת יועצים חיצוניים לעירייה וועדת תכנון עירונית למינוי יועצים מקצועיים שכמעט ולא מתכנסת.

הבריכה העירונית
כיוון שמרבית התשלומים ליועצים חיצוניים מגיעים מיועצים שנשכרו על ידי אגף
ההנדסה, בדק הנדין כמה מהתכנונים של הפרויקטים ההנדסיים, ולא תאמינו מה הוא גילה.

לפני הקמתה של הבריכה העירונית, ביקשה העיריה שתי הצעות תכנוניות ממתכננים שונים. הצעות אלו לא בוצעו, אבל עלו לעיריה לא פחות מ-1.2 מיליון שקל. אגב, גורמים בעיריה מציינים כי פרויקט הבריכה רחוק מלהיות מושלם. במסגרתו ייבנה גם שלב ב', בו תיבנה גם בריכה חיצונית. אך גם בניית הבריכה שבוצעה גוררת אחריה ביקורות רבות, ונראה כי התכנון לא היה מדויק. "כשהגענו לראות בשבוע שעבר את חדרי הכושר, נוכחנו כי התכנון שלהם לקוי", אמר השבוע גורם במועצת העיריה. "לדוגמה, אמרו לנו שאחד הקירות נבנה בטעות, וכנראה ייהרס".

"לחלק מהפרויקטים העירוניים הוכנו מספר תוכניות, על ידי מתכננים שונים, דבר שמחייב את העירייה לשלם בעבור כל התכנונים שהוגשו", מסביר הנדין בדו"ח. "במהלך הבדיקה נחשפנו למספר פרויקטים, שנמצאו בהם תכנונים נוספים קודמים שלא הוצאו אל הפועל, והעירייה שילמה עבורם".

תכנונים הנדסיים
המבקר מצא ביזבוזי כספים גם בפרויקטים נוספים, כמו למשל בניית אולם הספורט וכיתות הלימוד בבית הספר מגד. בפרויקט זה, כותב הנדין בדו"ח, תכננה העיריה להקים את אולם הספורט במקום מסוים, אך שינתה לחלוטין את דעתה, בעקבות התנגדות שכנים. בשל כך, הזמינה העיריה תוכנית בנייה חדשה במיקום אחר במתחם בית הספר, ושילמה לאדריכל ולמהנדס הקודמים, בעבור התוכנית הראשונה שלא בוצעה, כ-250 אלף שקל.

במקרה דומה ממש, הזמינה העירייה מתכננים להקמת מועדון סקווש שרצתה להקים במקום מרכז הסקווש הוותיק ברחוב היערה. לאחר הזמנת המתכננים, היא החליטה כי עלויות העבודה של ההקמה גבוהות מדי, חזרה בה מהרעיון המקורי, והחליטה על שיפוץ והרחבת המועדון הקיים. גם עבור עבודות האדריכלות והקונסטרוקציה הראשוניות שלא התממשו, שילמה העיריה קרוב ל-400 אלף שקל.

"הדוגמאות מעידות על תשלומים בהיקפים כספיים גדולים לנותני שירותים ומתכננים בעבור עבודות תכנון שלא בוצעו", כותב המבקר.

אין נוהל יועצים
אחד הנושאים העיקריים בדו"ח הוא התנהלות העיריה בנושא העסקתם של יועצים ונותני שירותים חיצוניים בשנים 2007-2005. הנדין גילה כי אין בעיריה נוהל העסקת יועצים חיצוניים, לפחות לא נוהל מקיף. הנדין קבע כי חלה עלייה משמעותית במהלך שנים אלו בתשלום הכולל ליועצים חיצוניים, שמרביתו מגיע מאגף ההנדסה. כך למשל, אם בשנת 2005 הוציאה העירייה קרוב ל-9.5 מיליון שקל עבור נותני שירות חיצוניים, ב-2007 התשלום עלה ל-14 מיליון.

עוד מגלה הדו"ח, כי חלק מהיועצים אינם נשכרים לתקופת זמן מוגבלת, אלא מספקים שירותים שוטפים. כך לדוגמה, נעזר אגף ההנדסה בלא פחות מחמישה יועצי תנועה למתן ייעוץ שוטף ופרויקטים מיוחדים, עבורם הוציאה העיריה ב-2008 למעלה מ-700 אלף שקל, עלייה של 60 אחוזים מ-2005.

בין המלצותיו של המבקר לעירייה מודגש על ידו, שיש צורך ב"וועדה כלל עירונית להעסקת יועצים ונותני שירותים, שתבחן את הצורך בהעסקת היועצים בכל אגפי העירייה, ותבצע פיקוח ובקרה שוטפים בנושא".

ועדה לא מתכנסת
הנדין מציין בדו"ח כי ועדת התכנון העירונית למינוי יועצים מקצועיים, שגם את התנהלותה הוא בדק, התכנסה בין השנים 2007-2006 שלוש פעמים בלבד, וב-2008 לא התכנסה כלל. מדובר בוועדה שתפקידה לאשר התקשרויות ושכר טירחה של מתכננים, יועצים ומפקחים, לביצוע פרויקטים. המבקר בדק ומצא, שלמעט ההתכנסויות הספורות של הוועדה, רוב האישורים למתכננים השונים נערכו בהליך "סבב חתימות", עליו חתמו מנכ"ל העיריה, הגזבר, מהנדס העירייה וראש מינהל הנדסה ותשתיות.

גזבר העיריה, אמיר בר טוב, השיב בנושא זה כי קביעתו של הנדין מקובלת עליו לחלוטין. במחלקת הארגון והכספים של אגף ההנדסה הסבירו כי עבודת האגף שונה במהותה מאגפים אחרים, ולא ניתן לעכב פרויקטים עד התכנסות הוועדה.

חופרי: "ההמלצות ייושמו"
המבקר מסכם את הדוח החמור באומרו: "העסקת מתכננים, יועצים ונותני שירותים אמנם פטורה מחובת מכרז, אך כאשר מדובר בהיקפים כספיים כה משמעותיים, חובה על הרשות להפעיל משנה שיקול דעת והקפדה יתרה בתהליכי ביצוע, יישום ובקרה".

בנוגע לביזבוזי הכספים, כתב הנדין: "לפעול באופן יסודי ומקיף לאיסוף נתונים, טרם קבלת החלטה בדבר תכנון פרויקטים, וזאת