ישיבת מועצת עיריית רעננה, שאמורה להתקיים מחר (חמישי), צפויה לדון בדוח מבקר העירייה לשנת 2008. כמו כן צפויים לאשר חברי המועצה את צו ארנונה לשנת 2010 והעברת ערבות בסך מיליון שקלים לחברה הכלכלית, שכזכור בימים אלו קורמת עור וגידים. הישיבה שתתקיים מחר נדחתה מתחילת החודש.

כזכור, ישיבת הנהלת העיריה כבר אישרה את העלאת הארנונה בחמישה
אחוזים וחצי, זאת ללא קשר לעלייה של כאחוז וחצי כתוצאה מעדכון המדד. האישור שצפוי להתקבל מחר הוא פרומאלי בלבד, שכן חברי הקואליציה כבר דנו בארנונה.

מעבר לכך, הוחלט על מינויו של מנכ"ל חדש לחברה הכלכלית לרעננה, שיוצאת לדרך. המנכ"ל המיועד הוא מוטי רזניק, בעבר מנכ"ל "ארא חברה לעבודות בניין והדנסה", חברת בנייה פרטית גדולה, שהייתה אחראית על פרויקטים בארץ ובחו"ל.