לידיעת תושבי רעננה: החל משנת 2010, תשלמו מסי ארנונה גבוהים יותר, כך הוחלט בישיבת ועדת הכספים העירונית והנושא יובא לאישור בישיבת מועצת העיריה הקרובה, שתתקיים השבוע.

נושא הארנונה הועלה לדיון בישיבת הנהלת העיר שהתקיימה לפני פחות משבועיים, בה הסכימו חברי הקואליציה שיש להעלות את אחוז הארנונה. עדיין
לא הוחלט בכמה יועלה המס. ועדת הכספים, שיושב בראשה ראש העיריה נחום חופרי, שהתכנסה ביום שני השבוע, המליצה כי הארנונה תועלה ב-5.5 אחוזים, זאת בנוסף לעלייה של כאחוז וחצי, שנובעת מעדכון המדד.

על פי הנתונים שהוצגו בוועדת הכספים, תושבי רעננה משלמים את מס הארנונה הנמוך ביותר מבין ערי השרון. על פי הסקירה שהובאה בפני חברי הועדה, עבור דירת מגורים ממוצעת של 150 מ"ר ברוטו, משלמים תושבי הרצליה 100.81 שקלים למ"ר, הסכום הגבוה ביותר מבין הערים. אחריהם משלמים תושבי רמת השרון 55.64 שקלים למ"ר, תושבי הוד השרון 54.35 שקלים, ותושבי כפר סבא משלמים 46.52 שקלים. תושבי רעננה, לעומת זאת, שילמו עד היום עבור אותה דירה 39.89 שקלים למ"ר. בעסקים ובמסחר, כמובן, התעריף אחר לגמרי.

גם עבור דירות קטנות יותר התשלום קטן, והפערים בין הערים, קטנים גם הם. העלאת צו הארנונה, כאמור, תובא לאישור סופי של מועצת העיריה.

בישיבה הובהר כי לאורך השנים, תמיד הייתה לעירייה האפשרות להגדיל את הארנונה עד אחוז מסוים, העומד על 15 אחוזים, ואילו עיריית רעננה לא השתמשה בכלי זה 15 שנה, והעלתה את מס הארנונה מדי שנה רק על פי העלייה החוקית שנדרשת על ידי הממשלה.

השנה, נאמר בישיבה, נוצר מצב בו סכום גדול מתקציב מהעיריה עובר לתאגיד המים, ובשל כך, ולאור העבודה שתעריפי הארנונה נמוכים מערים אחרות באזור, הוחלט להעלות את המס.

חברת המועצה, מלי פולישוק בלוך, אמרה כי לא ייתכן שהעיריה מחליטה ללכת לקראת מהלך זה בשנה שבה כל התושבים מושפעים גם מגזירות הממשלה בדמות היטלי הבצורת. "תושבי רעננה ישלמו פעמיים", אמרה פולישוק בלוך. "גם מחיר מים מופקע, קנס הבצורת, אותו אנו משלמים בגין מחדל הממשלה, וגם עלייה משמעותית בארנונה, בגין החור שנוצר בתקציב העירייה לאחר שהוקם תאגיד המים".

מהעיריה נמסר: "העלאת תעריף הארנונה טעונה את אישור חברי מועצת העיריה. ההחלטה נובעת מהקיטון הצפוי בתקציב העיריה לשנת 2010 לעומת התקציב העירוני לשנה זו, בעקבות יישום החלטת הממשלה על הקמת תאגיד מי רעננה והעברת הטיפול בכל נושא המים והביוב מידי העירייה לתאגיד המים. צעד זה הוביל לקיטון בסך של כ-50 מיליון שקלים בהכנסות העיריה".