עיריית רעננה החליטה לפני כשבועיים לקדם תוכנית לפרישת עובדים, שפרטיה גובשו בשיתוף נציגות העובדים המובילה של העירייה. בעירייה אומרים כי השקיעו רבות בפיתוח התוכנית הייחודית לעובדיה, שהינה חלוצית וראשונית בארץ, ומציעה תמריצי פרישה משופרים לעובדים. חברת המועצה, מלי פולישוק-בלוך, טוענת, שזהו סממן ראשון למצוקה כלכלית בעירייה.

תוכנית הפרישה, שפרטיה נשלחו השבוע לכל העובדים והובאו לידיעתם, מציעה לעובדים שיבחרו לפרוש וכן לעובדים שיבקשו לסיים את עבודתם ואינם זכאים
לגמלה. התנאים המועדפים כוללים, בין השאר: חודשי מענק, חודשי הסתגלות, מענק חד פעמי לפורשים בגילאים 50-55 וכן תשלומים על פי חוק כגון פדיון ימי חופשה שלא נוצלו ותשלום מענק יובל לזכאים.

העירייה הזמינה את כל עובדיה להצטרף לתוכנית, אך הדגישה כי כל בקשה לפרישה תידון לגופה ובהתאם לצרכי הארגון. לאחר מאמצים רבים, הצליחה העירייה לקבל בשבוע שעבר אישור מיוחד ממשרד האוצר, ומוציאה את התוכנית לדרך.

אבל לא כולם בעירייה ששו לשמע התוכנית החדשה. חברת המועצה מלי פולישוק-בלוך טוענת, שאין בתקציב העירוני של שנת 2009 כל תוכנית מסוג זה. יותר מזה, היא אומרת, לפני מספר חודשים פנתה לחופרי ובר טוב, בנושא התחייבויות העירייה לפנסיה של העובדים, ולא דווח לה על תוכנית כזו. נאמר לה אז, לדבריה, כי ידוע קצב הפרישה של העובדים. "בתקציב העירייה לשנת 2009 מופיע סעיף שכר גמלאים בסך 13 מיליון שקלים ופיצויים בסך 2.21 מיליון שקלים בלבד", אומרת פולישוק-בלוך. "מאמצי העירייה לחסוך בהוצאות אמנם חיוביים, אך מעידים כי העירייה בצרות".

מעיריית רעננה נמסר: "כשנוהלו השיחות עם חברת האופוזיציה, מלי פולישוק-בלוך, תוכנית הפרישה עדיין לא קיבלו אישור ממשרדי האוצר והפנים. התוכנית תבוא לידי ביטוי בתקציב 2010, שכן פרישת העובדים תחל רק לקראת סוף השנה, ואין לה השפעה תקציבית על תקציב 2009".