עיריית רעננה טרם מינתה מנכ"ל לחברה הכלכלית ומנהל לאגף חזות העיר. הסיבה לעיכוב במינויים - איסור משרד הפנים למנות עובדי עירייה ועובדי חברות עירוניות.

העירייה יצאה במכרז למנהל אגף חזות העיר, לאחר שהמנהל הקודם, מיקי זיו, מונה לקצין הביטחון העירוני, אבל המועמדים שהגיעו לשלב הגמר ייאלצו לשבת
בינתיים בבית. תהליך דומה אירע גם בוועדת האיתור למנכ"ל החברה הכלכלית לרעננה.

בימים אלו צפויה העירייה למנות ועדת איתור חדשה. אי-מינוי מנכ"ל לחברה הכלכלית מעכב את התחלת העבודות על פרויקטים שונה העומדים על הפרק.

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שהוצא ב-24 בספטמבר, נקבע כי השר הורה לנהוג בהתאם להחלטת הממשלה, הקובעת כי יש להקפיא את קליטת העובדים החדשים ברשויות המקומיות ובגופים הנלווים להן, הכוללים חברות עירוניות. הסיבה לאיסור, על פי המשרד, היא ביצוע התאמות בתקציב הרשויות במטרה למנוע חריגה משמעותית בגירעון השלטון המקומי. בכל מקרה, אומרים במשרד, ישנה אפשרות לפנות לוועדת חריגים שהוקמה על פי החלטת המנכ"ל בראשותו של מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות לאישור המשרה.

קרוב לשלושה חודשים חלפו מאז מונה מיקי זיו לתפקיד הקב"ט, והיה אמור לסיים את תפקידו באגף לחזות פני העיר. למרות שנפתח הליך מכרזי, וגם נבחרו כמה מועמדים שנשלחו למבחנים שונים על מנת להתמודד לתפקיד, ייאלץ זיו לכהן בשני התפקידים בו זמנית, עד לשינוי המדיניות של משרד הפנים. גם פעילותה של החברה הכלכלית לרעננה תקועה בגלל הנוהל של משרד הפנים.

מעיריית רעננה נמסר: "עיריית רעננה פועלת על פי החוק והנהלים. העירייה פנתה אל יו"ר ועדת החריגים של משרד הפנים לאישור קליטת עובדים חדשים, בבקשה לאשר את איוש תפקיד ראש אגף חזות העיר, המסיים את תפקידו בימים אלה ואת איושו של תפקיד המנכ"ל לחברה הכלכלית. שני המועמדים לתפקידים אלה נבחרים במכרז על פי החוק".