שועל שועל: מספר תושבי רעננה פנו לאחרונה למוקד העירוני ולמחלקה הווטרינרית בעירייה, והתלוננו על שועלים משוטטים בשכונות העיר. תחושתם, אפשר להבין זאת, לא רגוע עם שועלים מתחת לבית. בעירייה, מנגד, מנסים להרגיע, עד כמה שאפשר.

ד"ר יוסי שמחון, מנהל המחלקה הווטרינרית, מסר כי השועל, אשר הינו בעל חיים סקרן ואינטליגנטי, מבקש מדי פעם להרחיב את תחומי מחייתו ולבדוק את
סביבתו. מטרת השוטטות והרחבת הטריטוריה היא חיפוש מזון ובני זוג. ערימות פסולת מהוות גורם משיכה לחיות הבר. שועלים ותנים נמנעים ממגע עם בני אדם ואינם מתקרבים אליהם מיוזמתם. הם אינם תוקפים ואינם נושכים אלא בתגובה להתגרות מוקדמת. לפיכך, אין כל סיבה לפחד מהם. כל זמן שמקורות המזון יהיו זמינים עבורם, ימשיכו השועלים לחפש אחריהם בחצרות הבתים ובגנים.

זאת הסיבה שבעירייה מבקשים מהתושבים לסגור היטב את פחי האשפה ולא להשליך פסולת אורגנית בשטחים הפתוחים. עם היעלמות מקורות המזון, ייעלמו גם השועלים. כך טוען ד"ר שמחון. גם מזון לכלבים המושאר בחצרות הבתים ומזון חתולים המפוזר לחתולי הרחוב בשטחים הציבוריים מהווה מקור משיכה לשועלים. גידור החצרות ואיסוף המזון העודף יפחיתו את ביקורי השועלים. וחשוב מאוד: התנים ושועלים הם חיות בר מוגנות, והפגיעה בהם אסורה על פי חוק.