ישיבת הועדה לרישוי עסקים ברעננה, בראשות חברת המועצה סימה פרי, המליצה בפני ראש העירייה, נחום חופרי, להוסיף מגבלה ברישיונות העסק של בתי העסק בעיר על מכירת האלכוהול.

על פי ההמלצה, איסור מכירת אלכוהול יחול על כל בית עסק למשך הלילה החל מהשעה 22:00 ועד שעות הבוקר, ויצוין במפורשות ברישיון העסק של עסקים כמו מזנונים או קיוסקים, שאינם מבקשים רישיון למכירת אלכוהול, את המילים "ללא מכירת משקאות אלכוהוליים".

כמו כן, יצורף למשלוח רישיון העסק את מכתבו של ראש העיר בנוגע לאיסור משקאות משכרים לקטינים, ובדבר איסור מכירת מוצרי טבק ומכשירי עישון לקטינים. הוועדה גם המליצה שלצד פעולות אלו, תוגבר האכיפה לביצוע הפעולות.

הועדה דנה בבעיית התפשטותה של תופעת שתיית משקאות משכרים בקרב בני הנוער, ובאפשרויות העומדות בפנינו לצמצום התופעה.

"הרעיון עלה בעקבות מיילים שקיבלתי
מתושבים שגרים בסמיכות לגן אופסטרלנד, שהתלוננו בעיקר על הרעש שנגרם מצעירים שיושבים בו", מסבירה פרי.

"דיברנו בוועדה גם על כך שלא מספיק שנוציא חקיקה בנושא, וזה ברור שצריך להיערך בצורה מערכתית לאכיפה יסודית". על פי פרי, חופרי הגיב בשמחה לרעיון וכעת הוא נבדק מבחינה משפטית.

מעיריית רעננה נמסר: "הצעתה של חברת מועצת העיר תיבדק לקידום חקיקה בנושא. ראש העיר מברך על מעורבותם של חברי מועצת העיר והירתמותם לסייע בנושא".