בוקר הבחירות ברעננה נפתח עם תלונות מצד פעיליה של מלי פולישוק על תעמולה בלתי חוקית של שאר הרשימות המתמודדות, ובפרט של רשימתו של ראש העיר, נחום חופרי.

הפעילים פנו לממונה על הבחירות בעיר מטעם משרד הפנים בתלונה כי פעיליו של חופרי תלו כרזות ענק על גדרות מוסדות החינוך בהן נערכת ההצבעה, ומחלקים פליירים במקום, בניגוד לחוק הבחירות האוסר על תעמולה בשטח מתקן ההצבעה, ובמרחק של פחות מ-25 מטרים מהקלפי.

הממונה מטעם משרד הפנים קיבלה את טענותיהם והנחתה את המשטרה ואת עובדי מחלקת הפיקוח של עיריית רעננה לדאוג כי בכל מוקדי ההצבעה יישמר המרחק המותר מהקלפיות, כמו כן הוסרו הכרזות.

"זו חוסר מקצועיות. המשטרה עושה עכשיו את מה שהיה צריך לדאוג לו כבר ב-7 בבוקר, אמר איתמר יער, מספר ארבע ברשימתה של פולישוק, אשר היה בין הראשונים להבחין בהפרה. "בכל אופן, המשטרה עכשיו עובדת יפה".