מהו מצבה הפיננסי האמיתי של רעננה? האם היא סיימה את שנת 2007 בעודף כספי של מליון וחצי שקלים, כפי שהיא מציגה זאת, או שמא בגרעון של עשרות מיליוני שקלים, כפי שמציגה זאת האופוזיציה במועצת העיר? השאלה הקשה הזאת עלתה בישיבת הדוח הכספי של העירייה, שנערכה בסוף השבוע שעבר.

שתי הגרסאות הן בעצם פרשנויות שונות של הדוח שהתפרסם לאחרונה. אם מתייחסים אך ורק לנתוני התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל, עולה כי אכן העירייה סיימה את שנת 2007 בעודף כספי של 1.47 מליון שקלים.

אלא, שאם בוחנים את מכלול הנתונים של התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל והקרן לעבודות פיתוח, עולה תמונה הרבה פחות אופטימית, לפיה סיימה עיריית רעננה את השנה בגירעון של כ-43 וחצי מיליוני שקלים.

תקציב רגיל מבוסס בעיקרו על מיסי הארנונה ושאר המיסים שוטפים שגובה העירייה עבור פעילויותיה השוטפות. זאת בעוד תקציב בלתי רגיל (תב"ר) הינו תקציב שהכנסותיו מגיעות מהיטלי השבחה עבור עבודות שונות, ומתקציבים מיוחדים של משרדי הממשלה עבור פרוייקטים בעיר.

לטענתה של חברת המועצה, לאה הלפרין, על מנת שתוכל להציג את התקציב הרגיל כחיובי, העבירה העירייה כ-32.5 מיליון שקלים מתקציבי הפיתוח אל התקציב הרגיל, זאת בניגוד לחוק אשר מחייב הפרדה מוחלטת בין שני סוגי התקציבים.

"לא צריך להעמיק חקור בדו"ח כדי לראות שהוא מצביע על גרעון בחשבון השוטף, גרעונות שכוסו בחלקם מקרן הפיתוח בניגוד לפקודת העיריות", אמרה הלפרין בישיבה. "הכספים בקרן זו מיועדים אך ורק לעבודות פיתוח. העודף בחשבון השוטף היה הופך מהר לגירעון אילו הצגת הנתונים היתה שקופה ומדויקת".

על אף הביקורת שהטיחה הלפרין, אישרה המועצה את הדו"ח המבוקר ברוב של 14 בעד לעומת מתנגדת בודדת – הלפרין עצמה, מבלי שאיש מחברי המועצה הציג שאלות נוספות.

גזבר העירייה, אמיר ברטוב, אמר בתגובה לאחר הישיבה: "כאשר מדובר בתקציב בלתי רגיל, לא ניתן לבחון את התב"ר בפעילות של שנה, שכן פעמים רבות נכנסת העירייה לפרוייקטים של פיתוח אשר את ההכנסות בגינם, כגון היטלי השבחה, תקבל רק במועד מאוחר יותר עם סיום העבודות".

לגבי האיסור שבפקודת העיריות על העברת כספים מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל, אמר ברטוב: "לא נכון לומר שיש איסור כזה. רואה החשבון שחתם על הדוח מאשר שהעברת התקציב מתוך תקציב הפיתוח לתקציב הרגיל מותרת, אחרת לא היה חותם על הדוח. הדבר נעשה על פי הנחיות משרד הפנים".