עיריית רעננה תאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה - ת"י 5281. היום צפוייה מליאת הוועדה לתכנון ולבנייה, בראשותו של ראש העירייה, נחום חופרי, לקיים דיון בנושא ולאשר את עקרונות תקן הבנייה הירוקה אל תכנית בניין העיר החדשה, המגובשת בימים אלו באגף ההנדסה.

בין עקרונות הבנייה המופיעים בתקן הבנייה הירוקה, אשר אושר בשנת 2005, נמצאים בנייה תוך שימוש בהצללות, פתחי אור בבניינים לתאורה טבעית, הכנת תשתית למים ממוחזרים, בנייה בחומרי בניין ממוחזרים ואפשרות להפרדת אשפה ביתית ותעשייתית.

מי שבמשך זמן רב דחף את נושא הבנייה הירוקה בעיר הוא חבר המועצה, איתן גינזבורג. "אני שמח מאוד על שהיוזמה מקבלת פן מעשי", אומר גיזבורג. "זהו צעד חשוב להמשך קידומה של רעננה כעיר ירוקה".

עם זאת, יש לציין כי מוקדם עדיין לפתוח בחגיגות. מעיריית רעננה הובהר כי עדיין אין תאריך יעד לאישורה ויישומה של תכנית בניין העיר החדשה, וכי בכל אופן, עד שתעבור את כל האישורים הנדרשים, גם על ידי הרשויות הארציות, צפויים לחלוף עוד מספר שנים.

רעננה גם היום היא אחת הערים הנחשבות לידידותיות ביותר לסביבה באזור. כבר שנים ארוכות מוצבים ברחבי העיר פחים למחזור בקבוקים, נייר ופסולת רטובה. בנוסף, בעיר יש נקודות מחזור לסוללות, לפסולת אלקטרונית ועוד.