ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של אדם שהתראיין למשרת קופירייטר בחברה, וטען כי נשאל במהלך ראיון העבודה לגילו וכי זו הסיבה בגינה לא התקבל בסופו של יום לעבודה. השופט שוכנע כי עניין הגיל עלה "בתמימות" בראיון, אולם קבע כי עצם העלאת נושא הגיל בראיון העבודה, גם אם הוא נעשה בתמימות מסוימת,  מהווה "הפלייה עקיפה". 

צילום המחשה: shutterrstock

אדם שהתראיין למשרת קופירייטר בחברת שיווק ופרסום דיגיטלי נשאל במהלך ראיון העבודה לגילו. בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה טען כי עניין הגיל היה הסיבה בגינה לא התקבל בסופו של יום לעבודה. השופט שוכנע כי עניין הגיל עלה "בתמימות" על רקע השיחה החברית שהתפתחה בראיון בינו לבין המראיין, אולם קבע כי עצם העלאת נושא הגיל בראיון העבודה, גם אם הוא נעשה בתמימות מסוימת, מהווה "הפליה עקיפה", ופסק לתובע פיצוי בסך 5,000 שקל ללא הוכחת נזק.

השופט הבכיר יצחק לובוצקי הזכיר כי לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חל איסור על מעסיק להפלות בין עובדיו או דורשי עבודה מחמת עילות מסוימות, ובכלל זאת גילם. בעניין זה ציין השופט כי הפליה מחמת גיל בולטת במיוחד בתהליכי גיוס עובדים, והיא קיימת גם בשלב סיום יחסי העבודה. 

מחמאה על המראה הצעיר

במקרה הנוכחי, ציין השופט, אין חולק ששאלת גילו של התובע עלתה במהלך הריאיון, ובכך קיים פסול מסוים. לצד זאת, קיבל את גרסתו של מנהל השיווק לפיה שאלת הגיל עלתה בתום לב, במהלך שיחה שהתקיימה בין הצדדים ברוח טובה, כשהשיחה ביניהם "התגלגלה" לסוגיית תחביב משותף שחלקו השניים, כאשר המחמאה על מראהו הצעיר של התובע ביחס לגילו לא הייתה תוך הסחה של בדיקת מקצועיותו. לפיכך, שוכנע השופט כי שאלת הגיל עלתה מתוך סקרנות גרידא, ואף התובע קיבל זאת ברוח טובה, ולראיה אותו מייל ששלח מיד לאחר הריאיון, שמצביע על האווירה הנעימה והטובה ששררה במהלך הריאיון. עובדה זו, לדעת השופט, שוללת לחלוטין את ניסיונו של התובע בתביעתו להציג את העלאת סוגיית הגיל, כעניין משפיל שגרם לו לתחושה קשה.

על כן, קבע השופט כי לעניין הגיל לא הייתה השפעה על אי קבלתו של התובע לתפקיד, או השפעה מזערית. על אף האמור, סבר השופט כי לצד זאת קיימת גם חשיבות לשאלה כיצד הנושא מצטייר בעיני המתבונן מן החוץ. לשיטתו, אף שלא מדובר ב"הפלייה ישירה ומכוונת", עצם העלאת נושא הגיל בראיון העבודה, גם אם הוא נעשה בתמימות מסוימת,  מהווה "הפלייה עקיפה" המזכה את התובע בפיצוי ללא הוכחת הנזק שיהיה ברף הנמוך, בסך 5,000 שקלים ללא הוצאות.