בתחילת השבוע התקבל בעיריית רעננה מכתב "הזמנה לשימוע בטרם ביטול מעמד העיר רעננה כעיר איתנה". 

צילום: ויקפדיה, ד"ר אבישי טייכר

על פי המכתב עליו חתום מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, השימוע מתקיים לאחר בחינת הדו"ח המבוקר לשנת 2017, אשר העלה כי בשנת 2017 היה למועצה גרעון שוטף של 0.7 אחוז. כעת, על פי גורמים בעירייה, נערך ראש העיר חיים ברוידא על מנת להוכיח כי לעירייה תוכנית התייעלות אשר תבטיח את חזרתה לאיזון התקציבי ותאפשר לה לעמוד אל מול הגירעון שנרשם בעבר ולשמר את מעמדה כ"רשות איתנה".

מעמד "רשות איתנה" ניתן כיום ל-29 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, העונות לקריטריונים כגון אי קבלת מענק איזון, התנהלות ללא גירעון שוטף ב-3 השנים הקודמות ועמידה במכסת תקני כוח האדם. רשות המוגדרת כ”רשות איתנה”, זכאית לשורת פטורים המאפשרים לה להתנהל בצורה עצמאית יותר: פטור מקבלת אישור שר הפנים לנושאים תקציביים כגון אישור תקציב, פטור מקבלת אישור השר למחיקת חובות, פטור מקבלת אישור השר לביצוע עסקאות במקרקעין ועוד. 
מלבד עיריית רעננה, נהנות ממעמד זה באיזורינו גם עיריות הוד השרון, הרצליה, דרום השרון וחוף השרון.

מכתבו של מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, מגיע לאחר שורה של דיווחים על המצב הכלכלי הרעוע אליו הגיעה העירייה לאורך השנים.

תגובת עיריית רעננה: "ההזמנה לשימוע במשרד הפנים מקורה בנתוני הדו"ח המבוקר משנת 2017, המתבססת על ההתנהלות הפיננסית של הנהלת העיר הקודמת בראשות זאב בילסקי. ליקויים נמצאו בדו"ח המבוקר של משרד הפנים כבר בשנת 2016 ומאז לא עשתה הנהלת העיר הקודמת פעולות להשיב את היציבות הפיננסית.
מאז כניסתו של ראש העיר, חיים ברוידא לתפקידו, הוא התריע על הגרעון המצטבר והאתגרים העומדים בפניו לייצב את המאזן הכספי של העירייה תוך המשך השירותים ברמה גבוהה כפי שתושבי רעננה ראויים. ראש העיר נקט בסדרת פעולות בהן: ניהול תקציב מרוסן ואחראי ומדיניות של התייעלות וחסכון כספי שכבר נותנים אותותיהם". 
"
אני מביט קדימה עם המון הערכה לעובדי העירייה המסורים ויודע שלא ירחק היום ונצא מהמשבר" אמר ראש העיר. "אנחנו בעיצומו של תהליך הבראה והתייעלות אירגונית שיביאו את המערכת העירונית לאיזון כלכלי ולדרך של צמיחה ושגשוג. רעננה תחזור להיות עיר איתנה".