עיריית רעננה תקים מחלקת אכיפה חדשות בנושא איכות הסביבה וחזות פני העיר, כך עולה מתוכניות העבודה השנתית שפרסם ראש העירייה בסוף השבוע. 

צילום המחשה: עיריית תל אביב

על פי התוכנית המחלקה החדשה תמנה ארבעה פקחים ייעודיים וכן מנהל מחלקה חדש שיהיו אמונים על אכיפה בתחום חזות פני העיר ועבירות של השלכת פסולת, אי איסוף צואת כלבים, ונדליזם, רעש במקומות ציבוריים ועוד. 

עד כה טיפלו בנושא הפקחים העירוניים שעסקו גם בעבירות נוספות כגון חניה, תחבורה (אופניים חשמליים), הנדסה ועוד. כעת, על פי התוכנית, תוקם מחלקה חדשה וייחודית שתעסוק אך ורק בנושא אכיפה בתחום חזות פני העיר. 

לדברי, גורמים בכירים בעירייה, הקמת המחלקה החדשה לא תדרוש תקציב רב שכן לא יועסקו, ככל הנראה, פקחים חדשים, אלא יוכשרו הפקחים הנמצאים במערכת זה מכבר.