כ-250 בני נוער צעירים המטופלים ב-18 סניפים של עמותת אל-סם ברחבי הארץ, ובהם כ-30 מטופלים בשלושת הסניפים באזור השרון (רעננה, כפר סבא והוד השרון) — יימצאו בקרוב בלי מסגרת טיפולית. זאת, לאחר ששר הרווחה חיים כץ הודיע שהחל מ-1 בינואר, 2019, משרד הרווחה יחדל לתקצב את העמותה, והטיפול בנזקקים ימומן מתקציב הרשויות המקומיות.

סניף אל-סם ברעננה | צילום: אסף פרידמן

לדברי מנכ"לית אל-סם, אורנה לשם, ההודעה על הפסקת התקצוב התקבלה בהתראה קצרה ובהפתעה, והיא נדרשה להקפיא מיידית את קליטתם של מטופלים חדשים. "מעתה המטופלים יהיו אמורים לקבל את הטיפול במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות", אומרת לשם. "הבעיה היא, שהרשויות אינן ערוכות לכך, לא מבחינת המקום ולא מבחינת כוח האדם המקצועי. לעובדים הסוציאליים במחלקות הרווחה אין הכשרה מתאימה לטיפול בבני נוער ובצעירים המשתמשים בסמים. כל המטפלים באל-סם בעלי תואר שני, כולם עברו הכשרה בנושא התמכרויות בקורס שנמשך שנה. אני לא רואה אף נער בן 13 או בן 15 שיסכים לקבל טיפול במחלקה לשירותים חברתיים. חשוב להבהיר, שמעבר למתן טיפולים, אנו גם פועלים בבתי הספר ומפעילים קו חם להתייעצות עם אנשי מקצוע".

לדברי לשם, הפסקת פעילותה של אל-סם מצטרפת להעברת הרשות למלחמה בסמים למשרד לביטחון פנים. "זה חמור מאוד. השבר הוא נורא ואיום. כל אחד צריך להיות מוטרד מזה".

לטענתה, היא פנתה בכתב למנכ"ל משרד הרווחה, אביגדור קפלן, ולשר הרווחה, חיים כץ, אך לא הצליחה להיפגש אִתם כדי לדון בנושא. 

מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, שלמה דולברג, פנה אף הוא למנכ"ל משרד הרווחה, בבקשה לדחות את מועד הפסקת השירותים של עמותות אל-סם, כדי לאפשר לרשויות המקומיות זמן היערכות סביר, כדי שהאוכלוסיות המטופלות לא ייפגעו. דולברג בירך על העברת הטיפול בתחום למדינה, אך הדגיש, כי פעולה כזאת צריכה להיעשות תוך התייעצות עם מרכז השלטון המקומי, וכי יש להקים צוות עבודה משותף, שיבחן ויגבש המלצות באשר לתקופת המעבר: קביעת מועדים למעבר לרשויות המקומיות, קביעת דרכי ההעברה והטיפול הנדרשים עד למעבר, בחינת חלופות, ועוד. בעקבות המכתב נקבעה פגישה בין השניים, כדי לקדם את הנושא בדחיפות.

מעיריית כפר סבא נמסר: "מדובר בהחלטה חד-צדדית של משרד העבודה והרווחה, שהודיע עליה במפתיע לכל העיריות בארץ. בימים אלה בוחנים גורמי המקצוע בעירייה חלופות שונות לפתרון המצב, במטרה להעניק שירות מיטבי לתושבים ולאפשר להם המשך רצף טיפולי".

מעיריית רעננה נמסר: "עיריית רעננה קיבלה את הודעת משרד הרווחה על הפסקת תקצוב העמותה. במקביל, עודכנה העירייה על ידי המשרד כי תימצא חלופה מתאימה ומקצועית כנדרש. האגף לשירותים חברתיים נמצא בקשר שוטף עם משרד הרווחה, כדי לגבש ולקבל את החלופה כאמור."

ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "משרד העבודה והרווחה החליט להעביר את הטיפול בנפגעי התמכרויות לרשויות המקומיות, מתוך מטרה לשפר ולהרחיב את המענה לסובלים מהתמכרויות ולהיטיב את מצבם. המשרד נערך למעבר, ועובד בתיאום עם העמותות והרשויות המקומיות, כדי שהמעבר יתבצע באופן מיטבי לרווחת מטופלינו".

מעיריית הוד השרון לא נמסרה תגובה עד סגירת הגיליון.