אחרי שהתבשרנו על עליית הארננונה בשנה הקרובה, הצעד הבא בתוכנית ההבראה העירונית הוא התייעלות במנגנון העירוני שפירושו: פיטורי עשרות עובדים. 

 צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי

"זה לא סוד שבעיריית רעננה המנגנון העירוני מנופח ויש להתייעל", אמרו ל"מיינט רעננה" בכירים במועצת העירייה עימם שוחחנו, "במסגרת התייעלות זו יהיו גם פיטורי עובדים. המספרים שאליהם נחשפנו בדיוני התקציב מבהילים, אם לא תהיה הבראה כוללת שנת 2019 תסתים בגרעון של 30 מיליון שקלים דבר שיהפוך את רעננה מעיר איתנה כלכלית לעיר גרעונית".

בכמה עובדים מדובר?

"ככל הנראה בעשרות".

"ראש העירייה עצמו הבהיר את עמדתו בצורה חד משמעית כי הוא אוהב את עובדי עיריית רעננה, וינסה ככל האפשר שלא לפגוע בהם", הוסיפו הבכירים, "הוא ביקש להתמקד בעיקר בכל התקשרויות החוץ מה שנקרא מיקור חוץ (אאוט סורסינג א.א) כלומר שאינם עובדים מן המניין, אך יהיה זה בלתי נמנע גם מלפטר עובדי עירייה. זו תהיה שנה קשה". 

קיצוצים בסך 20 מיליון שקלים. ברוידא

העירייה: "לא יהיו פיטורי עובדים מן המניין"

ראש העירייה עצמו גם רמז בתחילת השבוע בפוסט השבועי אותו הוא כותב לציבור כי הולכים לצעדי התייעלות קשים: "לאור הגרעון התקציבי בו מצויה העירייה, אנו מגבשים בימים אלה מהלכי התייעלות מקיפים שיכללו קיצוצים בתקציב וחיסכון פנים ארגוני רחב היקף ", כתב ברוידא, "... התכנית המתגבשת תניב קיצוץ הוצאות העירייה בכ-20 מיליון שקלים בתקציב 2019, באמצעות שינויים ארגוניים הכוללים:  1. צמצום ואיחוד תקנים. 
2. הסדרה של התקשרויות חוזיות חיצוניות. 3. יציאה למכרזים פומביים לשם הוזלת עלויות. 4. הגברת התחרות והשקיפות.  5. שימוש מושכל ומבוקר במיקור חוץ". 

ברוידא הוסיף: "כראש העיר זה הזמן ליטול אחריות ומנהיגות ולעשות את הנכון והטוב ביותר שאני ואנשי המקצוע בעירייה הסמוכים לנתוני האמת רואים לעת הזאת כטובת העיר ותושבי רעננה. התנהלות בלתי אחראית עלולה להביא את רעננה להורדת הדרג מ-'עיר איתנה' ויש לכך משמעויות והשלכות על תפקוד העיר לשנים הבאות. לכך לא אתן ידי". 

מעיריית רעננה נמסר כי מדובר בחוסר הבנה של הבכירים על תוכנית ההבראה המתוכננת: "ראש העיריה הבהיר כי לא יהיו פיטורי עובדים. מה שכן, וזה לא סוד, אנחנו מתכוונים לבדוק את פיטוריהם של יועצים חיצוניים של העיריה. כגון, יועצים משפטים של מחלקות שונות, יועצים חינוכיים וכיו"ב. מה גם שצריך לזכור שלא ניתן לפטר עובדים כי רוצים. יש הליכים מסודרים, יש הסתדרות. מדובר בחוסר הבנה של חברי מועצה שהשתתפו בדיונים".