יעל ברזילי על שער "ידיעות השרון" | צילום: אסף פרידמן