בתחילת השבוע אושרה בוועדת המשנה לתכנון ובניה תכנית הבינוי הגדולה בכפר בתיה רעננה. את הישיבה ניהל חבר מועצת העיר חים גולדמן והתכנית אושרה בהתנגדותה של חברת מועצת העיר עדית דיאמנט (מר"צ). 

כפר בתיה. צילום: אסף פרידמן

הוועדה המקומית נדרשה לאשר נספח בינוי המקנה זכויות בנייה בהיקף כולל של עד  105% משטח המגרש ובגובה עד 3 קומות בייעוד שטח למוסדות ציבור ו- 4 קומות בייעוד מבנה ציבור.

כזכור, פרויקט הנדל"ן בכפר בתיה אושר בסוף חודש דצמבר האחרון במועצת מקרקעי ישראל, בהתקשרות בין רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) ובין עמותת נשי אמי"ת. תכנית כפר בתיה כוללת שטחי מדינה לצד שטחים בבעלות פרטית. בתכנית צפוי פיתוח של 1,300 יח"ד ושטחי מסחר, כאשר מתוכן 284 יח"ד וכ-1,500 מ"ר שטחי מסחר ימסרו למדינה למימוש מידי עם אישור התכנית. במסגרת ההסדר תשתתף רשות מקרקעי ישראל בעלויות העתקת בית הספר החקלאי ומוסדות נוספים המצויים בשטחים הכלולים בתכנית.

עם אישור התכנית שלחה עדית דיאמנט נציגת מר"צ במועצת העיר ובועדה פנייה לראשד עריית רעננה חיים ברוידא, המכהן בתפקיד כיו"ר ועדת המליאה לכנס את ועדת המליאה לדיון כולל בתוכנית. לדברי יו"ר הסיעה, רונית וינטראוב, מר"צ מתכוונת לנסות ולשנות את ההחלטה במליאה בה חברים כלל חברי מועצת העיר: "החלטה זו היא בכיה לדורות ואנו נעשה הכול כדי לשנותה". 

מרשת אמי"ת נמסר: "כפי שפורסם ע"י רשות מקרקעי ישראל, נשות אמי"ת בארה"ב הגיעו עימה להסכם  במסגרתו יועברו בתי הספר כדי לסייע בפיתרון מצוקת הדיור עליו אמונה רמ״י. כמו כן במסגרת ההסכם ינתן סיוע של רמ"י במימון בנייתם והעברתם של בתי הספר לשטח שיוקצה לכך, זאת על מנת לשמור על העשייה החינוכית הברוכה של הרשת ברעננה. בתי הספר יבנו תוך תפיסה אדריכלית חדשנית פדגוגית ויותאמו ללמידה שבה יושם דגש על פיתוח  מיומנויות המאה ה-21 ויובילו את החינוך לחדשנות פדגוגית וטכנולוגית".