הגליל 25 ברעננה | צילום: רועי רובינשטיין

ועדת הערר המחוזית דחתה ביום חמישי שעבר את הערר שהוגש על ידי תושבי רחוב הגליל, נגד החלטת התוכניות שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנוגע לבניין ברחוב הגליל 25. מדובר בבניין בן שלוש קומות העומד על עמודים ובו 12 יחידות דיור. בוועדה המקומית אושרה התוכנית שאפשרה להגדיל את כמות הדירות בבניין ל-23, תוך שינויים בקומת העמודים ובחדרי המדרגות. במסגרת התוכנית המקורית שהוגשה לוועדה, אושרו חדרי אשפה חדשים, תוספת מחסנים, הקמת חנייה אוטומטית ותת קרקעית, כמו גם הוספת ארבע קומות נוספות ובהן 11 דירות חדשות.

בערר טענו השכנים המתגוררים בבניין הסמוך (הגליל 23), כי הם מתנגדים לאישורי הוועדה המקומית לתוכנית משלל סיבות. בין היתר ציינו כי ברחוב יש מצוקת חנייה וכי גובה הבניין הצפוי להיות שבע קומות, יהיה חריג ברחוב בו מרבית הבניינים אינם עולים על ארבעה קומות.

אנשי ועדת הערר ביטלו את הטענות הללו ובין היתר טענו כי לפי תוכנית המתאר העירונית באזור זה צפויים לקבל כל הבניינים אישור לבנות בניינים בני שש קומות וחצי. "למעשה, מדובר בקומה אחת פחות ממה שאושר בענייננו בהתאם לתמ"א 38 ותכונית 1010 וגם העוררים אינם חולקים על כך שבמסגרת החיזוק ניתן להוסיף לבניין הקיים 2.5 קומות", נכתב בדברי הוועדה.

אנשי הועדה אף תקפו את ניסיונם של המעררים לספר כי הבנייה תוביל לצפיפות ותשנה את המרקם האורבני של הרחוב. "מקובל עלינו כי צפיפות של 24.5 יחידות דיור לדונם (כמו שהציעה המשיבה) אינה חריגה ביחס לפרויקטים דומים של תמ"א 38. איננו סבורים כי בנסיבות העניין הפחתה של יחידת דיור אחת יש בה הבדל של ממש ביחס לעוררים וטענות המשיבות מקובלות עלינו בנושא זה", השיב ועדת הערר. בנושא החניה נכתב כי הבקשה מציעה תקן חניה ביחס של 1:1 לכל הדירות הקיימות והחדשות שיבנו. כמו כן, ברחוב הגליל קיימות חניות בניצב למדרכה באופן שהיצע החניות ברחוב עולה על מה שניתן למצוא ברחובות דומים אחרים.