"בית הספר של החגים" יפעל בכל בתי הספר ברעננה, לתלמידי כיתות א'-ג'  בין התאריכים ו'-יב' בניסן, 11-7.4.19 בין השעות 08:00-13:00. התכנים שיועברו לילדים בנושא חג הפסח, יכללו יצירות ספרותיות, מוזיקה, ופעילות העשרה.

בית הספר של החגים ברעננה. צילום: עידו ארז

בית הספר של פסח יפעל במשך 5 ימים, בכל בתי הספר היסודיים בעיר,ובעירייה בוחנים אפשרות לצרף השנה גם את גני הילדים (חצי יום) לתכנית. הוא יופעל לאור החלטת משרד החינוך לקצר את החופשות על מנת להקל על ההורים. 

העלות לכל התכנית למשך 5 ימים הינה 100 שקלים. 

הפעילויות ייערכו בתוך בתי הספר, באמצעות מורים מתוך בתי הספר / צוות הצהרון, ויחשפו את התלמידים להיבטים חינוכיים הקשורים לחג הפסח באופן יצירתי ומהנה.

התלמידים יעסקו בתכנים ערכיים, טיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה סביב יצירות ספרותיות ומוזיקליות הרלוונטיות לחג. כמו כן, ישולבו בכל יום תכניות העשרה נרכשות. באשר להזנה, עפ"י החלטת הנהגת ההורים יש לשלוח את הילדים עם ארוחות בוקר בהתאם לכללי האלרגיה הנהוגים בבתי הספר.

תלמידי צהרון ניצנים ימשיכו את יום הפעילות עם סיום בית הספר של החגים בשעה 13:00 ועד לשעה 17:00, יפעלו על פי תכנית העשרה מותאמת ותוגש להם ארוחת צהריים חמה.

מעיריית רעננה נמסר: "עיריית רעננה, באמצעות מינהל החינוך, מתכוונת להצטרף גם השנה לתכנית הפעלת 'בית הספר של החגים' בגנים ובבתי הספר. כמו כן, העירייה בוחנת אפשרות להרחיב את התכנית גם לגני הילדים (חצי יום). 

"מינהל החינוך פונה להורים בבקשה כי ייקחו חלק פעיל במאמצים לגייס כח אדם על מנת שנוכל להפעיל את התכנית בגני הילדים".