בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות סרטון, שבו מופיע סגן ראש עיריית רעננה ומנכ"ל חברה קדישא לשעבר, יואל עזרזר, אשר באחרונה הוגשה נגדו תביעה חדשה מטעם חברה קדישא. בסרטון נראה עזרזר כשהוא תולה שלטים של סיעת "באמונה", בראשות חיים גולדמן, על אף הצהרתו כי אינו עומד מאחורי אף מפלגה, ואינו פעיל פוליטית בימים אלה.

בתגובה, פירסם עזרזר מכתב מטעם עו"ד ירון קוסטליץ בדרישה להסיר את הסרטון. "בשעות האחרונות מופץ ברשת סרטון המציג את יואל עזרזר כעומד מאחורי רשימת 'באמונה', המתמודדת בבחירות למועצת העיר רעננה", נכתב. "הסרטון המופץ הוא ניסיון נואל של גורמים בעיר, המשוועים לפגוע ברשימת 'באמונה', באמצעות הכפשת שמו של מרשנו ופגיעה במשפחתו

יואל עזרזר | צילום: טל שחר

"מרשנו הודיע זה מכבר, כי אינו מתעתד לחזור לחיים הפוליטיים והחלטתו זו בעינה עומדת. פרסום הסרטון הוא לשון הרע. פרסומו והפצתו של הסרטון עלולים להשפיל את מרשנו בעיני הבריות, או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, כאמור בחוק, ובפועל אף עשה כן".

"נראה שלפעמים התחתית נמוכה ממה שחושבים", מוסיף עזרזר. "יש שבחרו, במקום לעסוק במועמדים ובמסרים לציבור, לעסוק באדם פרטי שנוקה מכל אשמה ואינו מתמודד בכלל בבחירות. כפי שהבהרתי, אינני חוזר לחיים הפוליטיים, אינני מועמד בשום רשימה וזה סופי. לא כתבתי שאין לי דעה ביחס למה שקורה בעיר, ולא כתבתי שאם חברים מבקשים את עזרתי אסרב לסייע להם. חבר טוב הציע שטח פרסום ששייך לו בעבור סיעת באמונה, וביקש שאראה לאיש שעוסק בתחום מטעם הסיעה את המקום, וכך עשיתי

"בלי ספק, הימצאותי ליד כל שלט או פעיל יוצרת התרגשות מיוחדת אצל הרשימה המתחרה, שכנראה אין לה משהו אחר להציע לציבור במסגרת הקמפיין". 

מהרשימה הדתית המאוחדת נמסר: "הסרטון המדובר לא יצא מהרשימה שלנו. החיבור הבלתי קדוש בין עזרזר לגולדמן נועד רק כדי לפגוע ברוחה של הרשימה הדתית המאוחדת".